Podporované súborom priemyselných údajov

Klasifikácia výrobkov
v stavebníctve

Klasif kácia stavebnín podla vlastností výraz-ne zjednodušuje vzhladávanie jednotlivých produktov. V prehladnej stromovej štruktúre narazíte na predvolbu (napr. Izolacná doska EPS-W) a môžete podla daných vlastností (druh, hrúbka, rakouský produkt, pevnost v tlaku atd.) ohranicit Vášu volbu.

Tak zaistíte jednoduchým spôsobom vypísa-nie zoznamu produktov.
Prečítajte si viac!
Medziodvetvové

Výhody vo všetkých oblastiachSoftvérový odborníci vám môžu všetky údaje bezplatne integrovať do vašich systémov a aplikácií.

freeClass-všeobecné dáta

sú bez licencie, a kedykoľvek k dispozícii v aktuálnom stave.

údaje o stavebných látkach

sú úplné v rozličnom rozsahu a závislé od výrobcu a prístupné cez EAN a freeClass.

freeClass je samozrejme dostupná v krajin-ách centrálnej Európy v príslušnom jazyku.

Definuje vlastnosti a výkon výrobkov

Štvorúrovňová klasifikačná štruktúra

K dispozícii v 7 jazykoch

Cez hranice štátov

Disponibilita klasif kovaných staveb-ných údajov umožnuje integráciu tohto zjednodušeného vyhladávania produk-tov v rôznych softwarových systémoch, ale je zároven priamo k dispozícii na www.euroStavanie.sk. freeClass je samozrejme dostupná v krajin-ách centrálnej Európy v príslušnom jazyku.
  • český
  • maďarčina

  • nemecký
  • poľský

  • rumunský
  • taliansky
na výhody
Dôležité odkazy

Viac informácií nájdete tu


Prehliadač tried

Vyhľadávanie stavebných materiálov a stavebných výrobkov v prehľadnom strome tried
Do prehliadača

Stiahnite si

Stiahnite si štruktúru triedy freeClass na bezplatné používanie.
Oblasť na stiahnutie